Project - DP.
N
Project - DP.
Nieuwbouw
  • Fase
    Realisatie
  • Type
    Villa
  • Jaartal
    2011

Beeldbepalend in de leefwereld van de opdrachtgever is de aanwezigheid van een grote vijver, sluitstuk van de algemene omgevingswaterhuishouding.

Langsheen de oevers van deze vijver werd het hele gebouwencomplex bestaande uit de woning met bijgebouwen en conciergewoonst.

Contacteer ons
Project - DP.